Wat meer spirit…tus…

Het is traditie dat het voltallige kabinet zich een paar dagen terug trekt op de hei. Ze houden een barbecue waar ze allemaal omheen staan. Mark Rutte steekt het vuur aan maar dat wil niet vlotten. Hij pakt lachend een hele jerrycan met spiritis en giet die leeg. Duijselbloem zegt nog “Doe niet zo stom, we moeten het wel zuinig aanpakken”. De boel ontploft en ze komen aan bij de hemelpoort maar Petrus wil ze niet toelaten. Petrus is een soort hemelse klantmanager. Een voor een zeggen ze dat ze recht hebben op toelating. Zij krijgen eerst een wachttijd, moeten solliciteren en een sollicitatietraining doen, papier prikken en als ze alle formulieren ingevuld hebben worden ze misschien toegelaten mits ze ook 20 uur per week participatie werk willen gaan doen. “Nou, dan maar liever naar de hel”, zegt Rutte. Petrus begint hard te lachen. “Waarom lach je?”, zegt Rutte. “O”, zegt Petrus “Maar deze procedure is juist voor toelating tot de hel, de hemel zit al overvol met mensen die jullie jarenlang getreiterd hebben”.